Контакт

Можете нас контактирати на и-мејл luzanjskahronika@gmail или користити формулар испод

 

Импресум:

© Зоран В. Петровић

Аутор идејног решења интернет-сајта и свих текстова (изузев ако они нису другачије потписани): Владимир Петровић

Аутор илустрације старе куће Петровића: Милован Младеновић-Бањац

Сва права су задржана. Строго је забрањено коришћење текстова, фотографија, илустрација или делова романа објављених на сајту без дозволе

Advertisements